Adres:

ul. Solidarności 2A
37-450 Stalowa Wola

Numer telefonu:

+48 15 649 20 65

E-mail:

dh@i-bs.pl

Liczne badania przeprowadzone na temat technologii low-code rysują obraz technologii, która nie tylko zyskała na popularności, ale również przekształciła sposób, w jaki firmy podchodzą do tworzenia oprogramowania. W 2024 roku, według Gartnera*, technologia low-code osiągnie punkt, w którym stanie się kluczowym elementem strategii cyfrowej dla wielu organizacji, przechodząc od niszowego rozwiązania do głównego nurtu rozwoju aplikacji biznesowych.
Technologia low-code-rewolu w tworzeniu aplikacji

Co sprawia, że ta technologia zdobywa tak dużą popularność i jakie możliwości otwiera przed organizacjami?

Historia technologii low-code może być postrzegana przez pryzmat ewolucji strategicznego zarządzania technologią w organizacjach. Opowieść ta zaczyna się w latach 80. i 90. XX wieku, kiedy pionierzy myśli strategicznej, tacy jak Morone, Pavitt, Price, Birnbaum, a także Farrell i Song, zaczęli eksplorować, jak technologia wpływa na konkurencyjność firm oraz na ich zdolność do innowacji i dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Kiedy Phillip Birnbaum* w 1984 roku przeglądał literaturę dotyczącą strategicznego zarządzania technologią w amerykańskim przemyśle, zwracił uwagę na cykle życia technologii i produktu jako kluczowe dla rozwoju firm. Wskazał, że technologie muszą być dostosowane do różnych etapów cyklu życia produktu, aby maksymalizować sukces rynkowy.

Farrell i J.H. Song* w 1987 roku przedstawili ideę dynamicznej integracji strategii biznesowej z technologią informacyjną. Ich praca pokazała, jak skupienie się na potrzebach klienta i zastosowanie technologii informacyjnej do zwiększenia wartości produktu może prowadzić do wzrostu przychodów i wyróżnienia się na rynku.

Z kolei Joseph Morone* w 1989 roku wskazywał, że klucz do budowania przewagi konkurencyjnej za pomocą technologii nie leży tylko w zarządzaniu samą technologią, ale w integracji technologicznych innowacji z szeroko zakrojoną strategią biznesową. To spostrzeżenie podkreślało, jak wczesne ujęcie technologii jako elementu strategicznego może przyczynić się do sukcesu firmy.

Rok później, Keith Pavitt* rozwinął tę myśl, omawiając wyzwania strategicznego zarządzania technologią. Zwracał uwagę na znaczenie ciągłej nauki, integracji wiedzy specjalistycznej oraz długoterminowego planowania, co ma bezpośrednie przełożenie na efektywne wykorzystanie technologii w firmach różnej wielkości.

W połowie lat 90., R. Price* zaoferował perspektywę na to, jak tworzenie i wykorzystanie nowych technologii może stanowić klucz do osiągnięcia sukcesu finansowego. Jego uwagi na temat błędów w strategicznym zarządzaniu technologią i propozycje modeli myślenia strategicznego stanowiły drogowskaz dla firm na drodze do innowacji.

Te fundamenty myśli strategicznej stanowią tło dla współczesnego rozwoju technologii low-code, która stanowi esencję wszystkich tych koncepcji: integrację technologii z strategią biznesową, ciągłą adaptację i naukę, skupienie na potrzebach klienta oraz wykorzystanie technologii do innowacji i zwiększenia wartości oferty. Low-code, umożliwiając szybkie i elastyczne tworzenie aplikacji, jest owocem długiej historii postrzegania technologii jako kluczowego elementu strategii biznesowej, co dzisiaj pozwala firmom na szybką adaptację do zmieniających się wymagań rynku i oczekiwań klientów.

Czym właściwie jest technologia low-code?

Technologia low-code to podejście do tworzenia oprogramowania, które transformuje sposób, w jaki organizacje rozwijają i wdrażają aplikacje biznesowe. W centrum tego podejścia leży idea, że tworzenie skomplikowanego oprogramowania nie musi być zarezerwowane wyłącznie dla zaawansowanych programistów dysponujących rozległą wiedzą techniczną. Low-code otwiera możliwości programowania dla szerszego grona użytkowników, w tym dla osób z działów biznesowych, które nie mają formalnego wykształcenia informatycznego, ale znają swoje potrzeby biznesowe i procesy operacyjne.

Podstawą technologii low-code jest wizualne środowisko programistyczne, które zastępuje tradycyjne pisanie gotowymi komponentami, formatkami czy modułami. Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać gotowe komponenty oraz modele, takie jak formularze, przyciski czy sekwencje logiki biznesowej, tworząc aplikacje poprzez wizualną konstrukcję, a nie manualne kodowanie. To nie tylko znacząco skraca czas potrzebny na rozwój aplikacji, ale także umożliwia szybkie testowanie, iterację i wdrażanie zmian.

Kolejnym kluczowym elementem platform low-code jest ich zdolność do integracji z istniejącymi systemami i bazami danych. Pozwala to na tworzenie nowych aplikacji, które mogą współpracować z już używanymi rozwiązaniami, bez konieczności budowania wszystkiego od zera. Dzięki temu organizacje mogą lepiej wykorzystać swoje istniejące zasoby technologiczne i danych, zapewniając płynniejszą digitalizację procesów biznesowych.

Technologia low-code promuje również agilność biznesową. W świecie, gdzie potrzeby biznesowe i oczekiwania rynkowe zmieniają się z dnia na dzień, szybkość dostarczania nowych rozwiązań może stanowić kluczową przewagę konkurencyjną. Platformy low-code umożliwiają firmom szybką adaptację do nowych wymagań rynkowych, umożliwiając równie szybkie tworzenie prototypów, jak i skalowanie efektywnych rozwiązań.

Technologia low-code demokratyzuje tworzenie oprogramowania, otwierając drzwi do programowania dla szerokiej grupy użytkowników. Umożliwia organizacjom szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe przez efektywne tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji, a także zwiększa ich zdolność do innowacji i adaptacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Zalety technologii low-code

Technologia low-code jawi się jako potężne narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki organizacje rozwijają oprogramowanie, umożliwiając szybsze dostarczanie wartości biznesowej przy niższych kosztach i większej elastyczności operacyjnej.

Redukcja czasu i kosztów

Technologia low-code znacznie przyspiesza proces tworzenia oprogramowania poprzez wykorzystanie gotowych bloków i szablonów, co pozwala na szybsze dostarczanie produktów i usług. Dzięki temu, organizacje mogą szybciej reagować na potrzeby rynku oraz zmniejszyć czas potrzebny na rozwój i wprowadzenie nowych rozwiązań. To bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów rozwoju, ponieważ mniej czasu spędzonego przez programistów oznacza niższe koszty pracy.

Demokratyzacja programowania

Poprzez uproszczenie procesu tworzenia aplikacji, technologia low-code umożliwia osobom bez formalnego wykształcenia w dziedzinie informatyki tworzenie funkcjonalnych aplikacji. To sprzyja demokratyzacji programowania, ponieważ więcej osób może przyczyniać się do innowacyjności i rozwoju oprogramowania w organizacjach. Pracownicy niebędący programistami, tacy jak analitycy biznesowi czy menedżerowie produktu, mogą bezpośrednio uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji, co przyspiesza innowacje i zwiększa efektywność pracy.

Elastyczność i skalowalność

Aplikacje stworzone za pomocą narzędzi low-code są z natury bardziej elastyczne i łatwiejsze do modyfikacji w porównaniu do tych stworzonych w tradycyjny sposób. Dzięki wizualnym narzędziom projektowym, organizacje mogą szybko dostosowywać aplikacje do zmieniających się wymagań biznesowych bez potrzeby głębokiej ingerencji w kod źródłowy. To nie tylko zwiększa zdolność organizacji do adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym, ale również umożliwia łatwe skalowanie rozwiązań w miarę rozwijania się firmy.

Technologia low-code – kluczowy element w kształtowaniu strategii cyfrowych

W ciągu ostatnich dekad, technologia low-code urosła do rangi nie tylko popularnego narzędzia w arsenale twórców oprogramowania, ale stała się także kluczowym elementem w kształtowaniu strategii cyfrowych wielu organizacji. Ewolucja tej technologii, widoczna przez pryzmat historycznego rozwoju zarządzania technologią w firmach, podkreśla jej znaczenie jako narzędzia demokratyzującego proces tworzenia oprogramowania, otwierając drzwi do innowacji dla szerszego grona użytkowników.

Technologia low-code reprezentuje znacznie więcej niż tylko uproszczenie procesu programowania. Jest to katalizator przemian, umożliwiający organizacjom nie tylko szybsze reagowanie na zmieniające się wymagania rynkowe, ale również lepsze wykorzystanie zasobów, umiejętności oraz wiedzy, które już posiadają. Główne zalety technologii low-code, takie jak redukcja czasu i kosztów rozwoju, demokratyzacja programowania oraz elastyczność i skalowalność aplikacji, są nie do przecenienia w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesowym.

* Źródło
  1. Gartner Research (2020), Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms
  2. Birnbaum, P. (1984). Strategic management of industrial technology: A review of the issues. IEEE Transactions on Engineering Management, EM-31, 186-191.
  3. Farrell, C., & Song, J. H. (1987). Dynamic Integration of Strategic Management and Information Technology. Industrial Management and Data Systems, 87, 15-19.
  4. Morone, J. (1989). Strategic Use of Technology. California Management Review, 31, 110-91.
  5. Pavitt, K. (1990). What We Know about the Strategic Management of Technology. California Management Review, 32, 17-26.
  6. Price, R. (1996). Executive Forum: Technology and Strategic Advantage. California Management Review, 38, 38-56.

Zawartość wpisu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

+48 15 649 20 65