Adres:

ul. Solidarności 2A
37-450 Stalowa Wola

Numer telefonu:

+48 15 649 20 65

E-mail:

dh@i-bs.pl

Jedno źródło danych

Wizualizacja danych w postaci raportów, dashboard-ów, czy wykresów dostępnych online.

Demokratyzacja danych

Analiza i generowanie raportów przez pracowników różnych szczebli organizacji.

Personalizowane pulpity

Elastyczność w dostosowaniu pulpitu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Staw czoło wyzwaniom
i zyskaj kontrolę nad danymi!

QUANT AR to dynamiczne środowisko, które opracowuje i sumuje dane zebrane z kilku źródeł: DEF, EBO czy modułu RF (Raporty i Formularze). Dzięki wizualizacji danych pozwala łatwo identyfikować trendy i wzorce, które nie zawsze są widoczne w bazie danych czy w arkuszu kalkulacyjnym.

Raportowanie i analiza w QUANT AR otwiera wiele nowych możliwości. Pomaga podejmować świadome decyzje na podstawie dokładnych i aktualnych danych, skracając przy tym ścieżkę obiegu informacji i zmniejszając ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego.

Raporty przygotowane w QUANT AR pozwalają na szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń i natychmiastową reakcję na zmieniające się warunki. Możliwe jest także porównywanie danych w różnych okresach czasu czy dotyczących różnych produktów, klientów i pracowników.

System oferuje zestaw gotowych raportów dedykowanych dla banków z podziałem na źródła danych, które mogą służyć jako szablony pomocne w samodzielnym tworzeniu zestawień.

Platforma low-code QUANT Moduł AR - Przegląd pulpitu

Korzyści i zalety zastosowania

Agregacja danych pochodzących z kilku źródeł

Szybszy czas reakcji na zmiany zachodzące na rynku

Stała kontrola i wgląd w realizowane procesy

Planowanie zmian i prognozowanie trendów

Porównywanie danych z różnych okresów

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki automatyzacji procesów

Intuicyjna obsługa

Zestaw gotowych raportów dla banków

Dostęp online z dowolnego urządzenia i miejsca

Analizy i raporty w QUANT

Przykłady gotowych raportów wg źródeł

Tabelaryczne zestawienie limitów kredytów w rachunkach prowadzonych w banku wraz z takimi informacjami jak: modulo, konto, rodzaj limitu, wartość limitu, średnie miesięczne wpływy na rachunek, średnie miesięczne saldo, suma zobowiązań kredytowych do spłaty innych niż w rachunku, suma miesięcznych spłaty rat kapitałowo-odsetkowych innych niż w rachunku.

Rozbudowane zestawienie tabelaryczne zawierające informacje o wszystkich kredytach prowadzonych w banku wraz z takimi danymi jak: placówka, podmiot, modulo, konto, uwaga, typ podmiotu, typ kredytu, podtyp kredytu, okres kredytowania, data udzielenia, oprocentowanie, stopa dopłat, kwota kredytu, saldo kredytu, saldo odsetek, kapitał wymagalny, odsetki wymagalne, opóźnienie kapitału i odsetek w dniach, ESP oraz pozabilans.

Zestawienie wszystkich prowizji pobieranych z rachunków prowadzonych w banku z informacjami o modulo, konto, uwaga, dane posiadacza rachunku (nazwa, PESEL, adres zamieszkania), nazwa prowizji, adres zamieszkania klienta, kwota zapłaconych oraz niezapłaconych prowizji w danym miesiącu wraz z  liczbą dni opóźnienia.

Raport miesięczny monitujący czy dany klient wywiązuje się z warunków deklarowanych wpływów na rachunek. Rozbudowana tabela z listą wszystkich: modulo, konto, rodzaj limitu, wartość limitu, średnie miesięczne saldo WN, średnie miesięczne saldo MA oraz dane z rejestru prowadzonego w komponencie RF o kwocie deklarowanych wpływów na rachunek klienta. W szybki sposób bez konieczności korzystania z systemu bankowego pracownik może sprawdzić, czy dany klient wywiązał się z warunków umowy kredytowej, czy też nie.

Raport zbudowany na podstawie rejestru ekspozycji zagrożonych prowadzonego w komponencie RF, w którym użytkownik rejestruje dane dotyczące ekspozycji zagrożonej takie jak: modulo, nr rachunku, nazwę klienta, rodzaj zaciągniętego kredytu oraz nieruchomości, która stanowi jego zabezpieczenie oraz inne dane szczegółowe dotyczące transakcji. Obiekty wizualizują ilość wszystkich ekspozycji, sumę zaległych odsetek i kapitału we wszystkich ekspozycjach. Dodatkową informacją w raporcie jest wykres z podziałem na typ klienta, informacja o tym kto dokonał wpisu oraz obiekt przedstawiający najdłuższe i najkrótsze opóźnienie w spłacie.

Przedstawia dane klientów z informacjami o numerze ID, stosowanej metodzie podpisu, rola użytkownika, dostęp do modulo, informacja o tym czy użytkownik ma aktywne powiadomienia oraz to, czy jest zablokowany itd. W raporcie znajduje się dodatkowo wykres kołowy wizualizujący procentowy podział klientów na podstawie metody podpisu.

Zestawienie ilościowe oraz wartościowe zleceń wg kwot, rodzaju zlecenia (stałe, wewnętrzne), nazwy i oddziału klienta, modulo, statusu zlecenia, waluty. W raporcie istnieje kalendarz z możliwością wyboru daty realizacji zlecenia.

Zestawienie logowań oraz zleceń wykonanych klienta z informacją o np. adresie IP, z którego klient się logował czy kwotą zlecenia oraz datą dodania i nazwą zlecenia.

Wykres przedstawiający dynamikę logowania użytkowników w wybranym zakresie dat.

Lista operacji na rachunku klienta wg daty operacji, kwoty WN i Ma operacji, salda, treści, rodzaju operacji (np. wpłata, przelew zewnętrzny itp.). Raport zawiera równie dodatkowy wykres obrazujący liczbę i kwotę operacji dziennie/rocznie.