QUANT - Analizy BI, Rejestry i Formularze

Czy jesteś gotowy, by

efektywniej zarządzać swoim Biznesem?

Możesz sprawić, by Twój Biznes rozwijał się szybciej!
Poznaj multiplatformę nowej generacji wspierającej rozwój Twojego Biznesu.

Czy jesteś gotowy, by

efektywniej zarządzać swoim Biznesem?

Możesz sprawić, by Twój Biznes rozwijał się szybciej!
Poznaj multiplatformę nowej generacji wspierającej rozwój Twojego Biznesu.

Wyzwania, z którymi musisz się zmierzyć

Zastanawialiście się, ile czasu codziennie tracicie na wprowadzaniu danych do własnych arkuszy i tabel (np. Excel)? Czy macie świadomość tego, jakim problemem jest nadmiar niepołączonych danych powodujący spadek konkurencyjności waszej firmy? Czy wiecie, jakie trudności dla kadry menedżerskiej wiążą się z analizowaniem niespójnych danych pochodzących z różnych źródeł? I w końcu, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak takie analizy zwiększają ryzyko podejmowania błędnych decyzji?

Odpowiednie postrzeganie i zrozumienie swoich danych pozwala zrozumieć dynamikę własnego biznesu. Posiadana wiedza i zrozumienie danych przesądza o pozycji i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Dostęp do aktualnych danych i umiejętność ich właściwej interpretacji sprawia, że proces decyzyjny opiera się na faktach, a ryzyko związane z podjęciem nietrafionej decyzji zostaje ograniczone do minimum. To przede wszystkim oszczędność czasu, który pracownicy mogą przeznaczyć na to, na czym znają się najlepiej.
Dane przedsiębiorstwa w procesie zarządzania
0%
Zrozumienie swoich danych
Liczba pracowników przedsiębiorstwa, którzy rozumieją sens swoich danych, które do nich napływają.
0%
Użyteczność informacji/danych​
Ile danych do których mamy dostęp, są dla nas użyteczne w tradycyjnym modelu pracy?
0%
Przeciążenie pracą z danymi​
Co sądzą pracownicy pracujący z danymi, czy są przeciążeni i przez to nieefektywni?
0%
Błędy w analizach i raportach​
Jak często zdarzają się błędy lub rozbieżności w analizach i raportach?
0%
Spójność danych​
Trudności użytkowników z tworzeniem formularzy, dostępem do centralnie uporządkowanych i spójnych danych w ałej organizacji.
0%
Dane w czasie rzeczywistym
Jak często zarządzający przedsiębiorstwem nie mają dostęp do aktualnych informacji na czas?
Zdefiniuj na nowo swoje dane z
quant logo 300x67 - kolor, czarny

Automatyzuj procesy biznesowe oraz optymalizuj przepływ informacji w przedsiębiorstwie.

Bardzo ważnym elementem sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa jest odpowiednie wykorzystanie potencjału tkwiącego w danych. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi, dzięki którym surowe i niepoddane analizie fakty, liczby i zdarzenia są porządkowane i odpowiednio przetwarzane. Dopiero tak zdefiniowane dane tworzą wiadomości i kształtują informację, którą można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, czy planowanie inwestycji to proces wymagający zoptymalizowanych decyzji opartych o dane agregowane w czasie rzeczywistym na potrzeby analityki, raportowania i rejestrów.

Dlatego sięgnij po możliwości sztucznej inteligencji multiplatformy QUANT AR oraz QUANT RF, aby piąć się na pozycję lidera w biznesie!

Korzystając ze zintegrowanej platformy do tworzenia formularzy, rejestrów i analiz BI możesz mieć wgląd w niestandardowe raporty, czy w skomplikowane analizy, które wspomogą działania operacyjne Twojej działalności.

Business Intelligence dla rozwoju Biznesu
Strategia
Właściwe decyzje w oparciu o kluczowe informacje.
Praca zespołowa

Efektywniejsza praca zespołowa i usprawnienie przepływu informacji.

Analityka

Analiza danych z całej organizacji i udostępnianie na żądanie.

Personalizacja

Własne dashboardy
i raporty “od ręki”.

Strategia

Właściwe decyzje w oparciu o kluczowe informacje.

Praca zespołowa
Efektywniejsza praca zespołowa i usprawnienie przepływu informacji.
Analityka
Analiza danych z całej organizacji i udostępnianie na żądanie.
Personalizacja
Własne dashboardy i raporty “od ręki”.

Skontaktuj się z naszym
Działem Handlowym

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, z przyjemnością odpowiemy na nie telefonicznie i mailowo.

Będzie nam miło spotkać się z Państwem bezpośrednio i zaprezentować możliwości jakie daje nasze rozwiązanie.