ZARZĄDZAJ BIZNESEM W CZASIE RZECZYWISTYM

Czy jesteś gotowy
na bardziej produktywny biznes ?

Quant - RF-BI-I-BS.pl
Spójrzmy prawdzie w oczy, biznes przytłoczony jest swoimi danymi. Potencjał może i jest ogromny, ale większość przedsiębiorstw ma trudności z wykorzystaniem przydatnych danych, nie mówiąc już o przekształceniu ich w wartość biznesową. Rozwiązaniem tego problemu jest Quant, który wypełnia luki między danymi, spostrzeżeniami i działaniami. Dzięki  inteligentnemu silnikowi BI współpracującemu z własna hurtownią danych i modułem RF jest kompleksowym rozwiązanie do integracji i analizy danych oraz porządkowania formularzy i rejestrów. Quant przekształca dane biznesowe w czasie rzeczywistym, współtworzy analizy i udostępnia w przyjazny i intuicyjny sposób gotowe analizy, rejestry i raporty – korzystając z naszej chmury lub pracując lokalnie w przedsiębiorstwie.
 
Z autopsji wiemy, jak spory potencjał jest uwalniany poprzez wyeliminowanie obciążeń, i o ile sprawniej możliwe jest zarządzanie. Decydenci uzyskują wymagane informacje online, a dostępne raporty bazują na danych w odniesieniu do czasu rzeczywistego.

Quant nie tylko wyodrębnia i łączy dane z różnych źródeł, ale także automatyzuje dystrybucję raportów dziennych, tygodniowych czy miesięcznych bez żadnej interakcji. Więc teraz, raport czy analiza o
8 rano jest dokładna na 8 rano każdego dnia.

DECYZYJNOŚć od ręki to rozumienie swoich danych w czasie rzeczywistym

Dla kogo jest QUANT

Quant jest dla wszystkich – kadry zarządzającej, decydentów, analityków, handlowców … Ciebie. Wybierasz swój profil użycia i w trybie online swobodnie możesz wyszukiwać i eksplorować interesujące zdarzenie – wyniki które zostały zarejestrowane w hurtowni danych Quant. Teraz aby odkryć istotne zdarzenia, których nie znajdziesz za pomocą  typowych narzędzi BI opartych na zapytaniach masz na wyciągnięcie ręki i to w czasie rzeczywistym. Wszystko w jednym miejscu i w jednym czasie. Koniec z nosicielami arkuszy Excel. Żmudnych wyliczeń, przedłużających się w czasie analiz.

Każdy użytkownik ma dostęp w dowolnym momencie do swoich danych w formularzach, analiz i rejestrów, które pozwolą na budowanie rzeczywistej przewagi biznesowej.

Połącz swoje pomysły i potrzeby z naszym narzędziem i potężną sztuczną inteligencją.

ZROZUMIENIE ZALEŻNOŚCI POmiędzy danymi, spostrzeżeniami i działaniami dzięki interaktywnym mechanizmom QUANT

Coraz więcej firm przekonuje się, że żadne przedsiębiorstwo nie może być liderem, ani nawet przetrwać – bez analityki, formularzy, raportów czy prostych rejestrów. Dynamiczny rozwój, planowanie inwestycji wymaga  zoptymalizowanych decyzji biznesowych. Przedsiębiorstwa pozyskują duże ilości niepołączonych ze sobą danych czy informacji. Większość z nich jest masowo generowana przez szereg źródeł zróżnicowanych pod względem struktury organizacyjnej. Prawdziwym wyzwaniem jest nadanie im sensu i przekształcenie w zysk, czyli tzw. monetyzacja.

Quant to zmienia, surowe dane stają się przydatne do celów analitycznych,  zawsze sa aktualne i natychmiast dostępne. Twoje dane mogą być dostępne także w naszej chmurze jako SAAS.

dedykowany JEST dla każdego biznesu

1

Bankowość i Finanse

Gotowe moduły analiz i raportów dla Bankowości oraz Rejestry i Formularze

2

Przemysł 4.0

Monitoring, analiza oraz raportowanie procesów biznesowych i produkcyjnych

3

Biznes

Monitoring, analizy oraz raportowanie procesów biznesowych i RF

4

Menedżerowie

Jesteś menedżerem i spędzasz zbyt dużo czasu na sprawdzaniu raportów finansowych  lub sprzedażowych? Quant to w pełni zautomatyzowana platforma Business Intelligence któa codziennie dostarcza dane w czasie rzeczywistym.

5

Analitycy Danych

Kompleksowe narzędzie do analiz Business Intelligence i raportowania. Koniec z tracenie czasu na przeszukiwanie danych i  ich scalanie lub przetwarzanie. Poznaj wyniki swojej firmy przed pierwszą kawą.

6

Handlowcy

Twoi handlowcy spędzają zbyt dużo czasu na tworzeniu raportów ? Teraz mogą pracować efektywnie bez tracenia czasu. Zautomatyzowane oprogramowanie Quant z RF eliminuje zbędne i uciążliwe tworzenie analiz handlowych.

Planuj działania, analizuj, kontroluj i rozwijaj Swój biznes.
Możliwości czekają na wyciągnięcie ręki.

Jak postrzegamy i wykorzystujemy dane ?

Dane faktycznie użyteczne
16%
Pracownicy przytłoczeni danymi
72%
Uważający że rozumieją dane
25%
Wadliwe decyzje i Raporty
77%

Nowe pomysły REALIZUJESZ Z Quant w ciągu kilku minut

Quant TO RF & BI

To nowoczesna platforma klasy Active Business Intelligence dedykowana przedsiębiorstwom, chcącym szybko wykorzystywać narzędzia analityczne, sprawozdawcze w środowisku operacyjnym i podejmować decyzje oparte na danych rzeczywistych dostępnych w każdej chwili. Dzięki Quant proste i łatwo dostępne stają się rejestry, formularze i strategie działania oparte o przepływ danych w czasie rzeczywistym. Możemy dzielić się wnioskami i przydzielać uprawnienia dostępu do strategicznych informacji. Quant to intuicyjne narzędzie z wbudowanymi mechanizmami sztucznej inteligencji, umożliwiające  szybkie wdrażanie pełnego zakresu analiz, skalowania użytkowników i danych przy pełnej wydajności, bezpieczeństwie i wysokich standardach zarządzania.

Zastosowania Quant obejmuje eksplorację danych, zrozumienie zmieniających się zachodzących w czasie rzeczywistym procesów biznesowych i decyzyjność biznesową z minuty na minutę.

Umożliwia korzystanie w firmie, na spotkaniach, w chmurze SaaS, na dowolnym urządzeniu. Dostępny poprzez przeglądarkę internetową w całej organizacji.  Quant, prezentujemy czytelne, gotowe raporty (relacje z klientami, tabele, wykresy ,wskaźniki, mapy, formularze, rejestry). Wspomaga podejmowanie decyzji o strategii sprzedaży oraz procesach zachodzących w dowolnym przedsiębiorstwie lub instytucji państwowej.

Proste w kreowaniu dashboardy dla ZARZĄDU, marketingu, sprzedaży, finansów, HR, zespołów projektowych, analityków ... Dosłownie dla każdego.
Przestań MYŚLEĆ o technologiI. Skup się na biznesie.