QUANT - Analizy BI, Rejestry i Formularze
Quant logo - biale_PNG

Platforma low-code klasy BPM

Rejestry i formularze on-line
System zarządzania dokumentami
Automatyzacja procesów

Quant logo - biale_PNG

Platforma low-code klasy BPM

Rejestry i formularze on-line
System zarządzania dokumentami
Automatyzacja procesów

Platforma klasy BPM

Rosnąca lista wyzwań to codzienność, przed którą stoi każde nowoczesne przedsiębiorstwo. W zależności od sytuacji rynkowej musi być ono gotowe na to, by szybko i sprawnie wprowadzić zmiany do modelu, na którym opiera się biznes firmy, a także efektywnie wdrażać nowo powstałe procesy.

QUANT to platforma low-code klasy BPM (Business Process Management), która usprawnia procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Aby procesy były konkurencyjne muszą szybko reagować na zmieniające się warunki biznesowe i równie szybko dopasowywać się do nich. QUANT daje możliwość tworzenia, modyfikowania i dopasowywania procesów do zmieniających się potrzeb.

Quant--cyfryzacja-500

Staw czoło wyzwaniom...

Przepalanie zasobów na tworzenie różnego rodzaju formularzy, rejestrów i raportów to codzienność większości przedsiębiorstw. Szacuje się, że pracownicy spędzają osiem godzin tygodniowo pracując nieefektywnie: wypełniają masę arkuszy zawierających dane, dzięki którym zarządzający, dyrektorzy i kierownicy mają podjąć odpowiednie decyzje. W ten sposób marnujemy potencjał, jaki tkwi w pracownikach, koncentrując ich uwagę na czynnościach, które przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi można zautomatyzować, a czas poświęcony na ich realizację skrócić do minimum.

W dobie transformacji cyfrowej wiele procesów możemy uprościć, optymalizując działania ludzi i eliminując do minimum ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji. Dzięki temu można efektywniej wykorzystać potencjał intelektualny pracowników w pozyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.
Dlatego też coraz więcej firm przechodzi transformację cyfrową. Szukają rozwiązań usprawniających przepływ informacji i wykorzystujących je do wykonywania podstawowych i powtarzalnych zadań.

Nowoczesne miejsce pracy się zmienia. Pracownicy nie muszą już być fizycznie związani z miejscem pracy ani nawet z tradycyjnym harmonogramem aby pracować wydajnie. Coraz więcej firm przechodzi na hybrydowy model pracy, dający pracownikom możliwość pracy w biurze lub pracy zdalnej. Jednak takie zmiany wiążą się z wyzwaniem jakim jest zapewnienie odpowiedniego narzędzia do pracy i współpracy.

Zaufaj technologii
low-code

QUANT umożliwia budowanie aplikacji biznesowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa bez kompetencji programistycznych i kodowania. Pozwala to na szybkie zbudowanie działającego rozwiązania, bądź wprowadzanie zmian, bez konieczności angażowania osoby odpowiedzialnej za tworzenie aplikacji. To znaczna oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ każda osoba w firmie, niezależnie od wiedzy lub umiejętności technicznych może tworzyć aplikacje, odciążając w ten sposób pracowników działu IT umożliwiając im w ten sposób skoncentrowanie się na bardziej złożonych projektach.

Zyskaj kontrolę
nad danymi

Odtwórz wideo

Automatyzacja procesów biznesowych

QUANT usprawnia procesy biznesowe zmniejszając ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów w zakresie tworzenia i modyfikacji tych procesów, dzięki ich automatyzacji i cyfryzacji. QUANT automatyzuje zadania i procesy biznesowe za pomocą rozbudowanych formularzy i rejestrów z wykorzystaniem narzędzi drag-and-drop. Wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu i są dostępne na każdym urządzeniu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

QUANT wpływa na właściwy przepływ informacji w organizacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nie wszystkie zadania w organizacji muszą być wykonywanie manualnie. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i wpływa na ograniczenie kosztów związanych z nakładem pracy ludzkiej. Okazuje się, że obowiązki mogą zostać zautomatyzowane, co przekłada się na lepsze zarządzanie i kontrolowanie przepływu pracy w przedsiębiorstwie.

Optymalizacja procesów biznesowych

QUANT przyspiesza i upraszcza procesy decyzyjne – skraca ścieżkę, którą należy przebyć od podjęcia decyzji o konieczności zakupu nowego systemu do jego wdrożenia i przeszkolenia użytkowników.

Pomyśl

Prototyp aplikacji w postaci założeń, oczekiwań wobec aplikacji i ewentualna konsultacja z działem IT.

Zbuduj

Budowa aplikacji bez konieczności angażowania zasobów IT.

step-3-1

Pracuj

Narzędzie gotowe do pracy.

QUANT obniża koszty tworzenia aplikacji w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przeciążonych zadaniami działów IT, zwiększając tym samym ich produktywność. Pomaga nie tylko w kodowaniu, ale także w szybszej konfiguracji i wdrażaniu. Wprowadzenie zmian w systemie i jego optymalizacja np. ze względu na zmieniające się warunki biznesowe nie wymaga udziału developera i zaangażowania ze strony działu IT. Zmiany są widoczne od razu, a prace nad ich wprowadzeniem nie dezorganizują pracy organizacji.

QUANT – skuteczne rozwiązanie dla Biznesu

Lekkie, spersonalizowane oprogramowanie, dostępne „od ręki” po zalogowaniu, do którego można zaimplementować przygotowany wcześniej proces i udostępnić dla całej organizacji.
Podnosi konkurencyjność firmy na rynku, która niemal w czasie rzeczywistym reaguje na zmiany, poprzez modyfikację aplikacji bądź stworzenie nowej bez dodatkowych nakładów finansowych.
Bardzo niski próg wejścia – do obsługi systemu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza np. programistyczna. Każdy użytkownik może stworzyć aplikację, która będzie wykorzystywana w całej organizacji.
Buduje cyfrową odporność organizacji na zmiany zachodzące wewnątrz organizacji np. kadrowe, minimalizuje straty z tym związane i podtrzymuje działalność operacyjną organizacji.

Optymalizacja procesów biznesowych – przyspiesza i upraszcza procesy decyzyjne – skraca ścieżkę, którą należy przebyć od podjęcia decyzji o konieczności zakupu nowego systemu.

Większy wpływ użytkowników na funkcjonowanie procesów w organizacji, dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień.

Pełna niezależność – wprowadzenie zmian w systemie i jego optymalizacja np. ze względu na zmieniające się warunki biznesowe nie wymaga udziału developera i zaangażowania ze strony działu IT.

Kontrola nad pozyskanymi danymi, którymi możemy zasilić inne systemy ERP wykorzystywane w organizacji, dzięki eksportowi danych do formatu csv, lub poprzez rozbudowany system powiadomień o zdarzeniach.
Samodzielność i samowystarczalność w budowaniu aplikacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa w oparciu o moduł do tworzenia rozbudowanych formularzy i rejestrów.
Wprowadza ład w organizacji poprzez efektywniejsze wykorzystanie danych, które są często niespójnie i rozproszone. Wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu i aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Obszary, w których sprawdza się QUANT

Biznes i usługi

 • Automatyzacja procesów biznesowych dzięki własnej hurtowni danych.
 • Cyfryzacja i przejrzystość przepływu informacji pomiędzy współpracownikami.
 • Poprawa rentowności i produktywności.
 • Praca zdalna i bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem laptopa, tabletu czy smartfona.

Bankowość i rynki finansowe

 • Automatyzacja procesów raportowania i analizy finansowej.
 • Optymalizacja działań przy wykorzystaniu analityki biznesowej opartej o dane w czasie rzeczywistym.
 • Cyfryzacja procesów biznesowych dzięki interaktywnym formularzom.
 • Intuicyjne dashboardy dopasowane do potrzeb każdego użytkownika w organizacji.

Przedsiębiorstwa produkcyjne i energetyczne

 • Cyfryzacja procesów pracy i predykcja procesów konserwacji wrażliwych punktów pracy.
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych połączona z alertami.
 • Obniżenie kosztów w ramach różnych procesów produkcyjnych i monitorowania.
 • Wyodrębnienie wartościowych danych i szybka analiza bez opóźnień.

Samorządy i administracja publiczna

 • Cyfryzacja pracy w zakresie realizacji zadań publicznych.
 • Jedno źródło wiarygodnych danych dzięki centralnej bazie danych.
 • Szybkie reagowanie na nagłe zdarzenia.
 • Cyberbezpieczeństwo i poufność – zwiększenie odporności przed zagrożeniami.
Zdefiniuj na nowo swoje dane z
Quant logo - czarne_PNG

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania,
z przyjemnością odpowiemy na nie telefonicznie i mailowo.
Będzie nam miło spotkać się z Państwem bezpośrednio i zaprezentować możliwości, jakie daje nasze rozwiązanie.