Rejestry i Formularze

System do tworzenia i zarządzania rejestrami oraz formularzami.

Stwórz dowolny rejestr pism, umów, upoważnień, skanowanych dokumentów, rejestr kontrahentów, korespondencji, poczty, utrzymania floty i wiele innych, które ptrzebujesz…

Znacznie bardziej elastyczny sposób pracy

RF pozwala stworzyć własne indywidualne rejestry i formularze, które znacznie efektywniej pomogą na osiągnięcie wyznaczonych celów Twojego przedsiębiorstwa. Teraz możesz samodzielnie tworzyć, udostępniać i modyfikować przeznaczenie  i zakres swoich formularzy. Koniec z excelami i niepotrzebnymi dokumentami, które ciężko zweryfikować. Dzięki środowisku Quant i modułowi RF możesz mieć dostęp nie myśląc o tym, gdzie jesteś lub gdzie są twoi współpracownicy.

System RF – Rejestry i Formularze działa niezależnie od systemu finansowo-księgowego.

System RF – Rejestry i Formularze realizuje zadania związane z tworzeniem, wypełnianiem, drukowaniem i archiwizowaniem formularzy. Pełni funkcję centralnego rejestru zastępując i ujednolicając wszystkie wewnętrzne formularze Banku, np. tworzone w Excel.

Ponadto, system pomaga spełnić wymogi RODO związane z prowadzeniem rejestru czynności przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art. 30. Artykuł wprowadza wymagany środek bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym, czyli rejestr stanowi kompleksową ewidencję wszystkich operacji realizowanych na danych osobowych Klientów.

Popraw swoje procesy dzięki RF

RF centralizuje rejestry i formularze w jednym połączonym narzędziu.

RF dedykowany jest dla instytucji finansowych, jednostek administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń, NGO, firmy i innych podmiotów realizujących zadania między innymi poprzez prowadzenie list rejestrów, formularzy czy korespondencji. RF pozwala zachować porządek w dokumentacji organizacji. Dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową i pracuje wielostanowiskowo. Twoja korespondencja prowadzona jest w formie rejestrów przesyłek wpływających lub wychodzących. Prowadzone sprawy rejestrujesz w spisach spraw. Wszelkie zasady prowadzenia tych rejestrów regulujesz i ustalasz samodzielnie, My nic nie wymuszamy. System dostosowuje się dokładnie do sposobu pracy Twojej organizacji i pomysłów na własny przepływ informacji. RF jest zgodny z instrukcją kancelaryjną.

RF pozwala na uporządkowanie prowadzonych rejestrów poprzez wprowadzenie centralnej bazy danych oraz ujednolicenie zakresu informacyjnego. Aplikacja RF jest w pełni zgodna z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

RF to nowoczesna aplikacja, napisana z myślą o ułatwieniu pracy kancelaryjnej. Zawiera wszystkie niezbędne opcje do zarządzania rejestrami. Praca z aplikacją nie wymaga żadnego specjalistycznego szkolenia.

Proste i intuicyjne tworzenie formularzy, rejestrów oraz połączenie między formularzami dzięki interfejsowi Quant. Integracja z zewnętrznymi danymi dzięki unikatowemu środowisku Quant. Wszystko to przy zachowaniu pełnej poufności i  kontroli nad swoimi danymi.

RF z środowiskiem Quant udostępnia użytkownikowi najnowocześniejszy kreator formularzy, który umożliwia łatwe przeciąganie i upuszczanie składników formularza „drag and drop” w celu utworzenia zarówno własnego formularza, jak i dopasowania widoku interfejsu głównego.

- RF -

Zapewnij sobie bezprecedensową elastyczność

Rejestry i Formularze - zastosowanie

System jest przejrzysty i intuicyjny, a uprawnienia do całości lub części można nadać wybranym pracownikom. Cechą RF jest konfigurowalność, czyli każdy rejestr i formularz może być dostosowany do potrzeb organizacyjnych Banku (dedykowane, edytowalne pola, walidacja pól).

RF dostępny jest 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu w sieci wewnętrznej Banku i usprawnia pracę zespołową, także pomiędzy oddziałami Banku – wszystkie dane wprowadzane przez użytkowników aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

Rejestr zgłoszeń i reklamacji

Rejestr umów kredytowych (w podziale na transakcje)

Rejestr kredytów w windykacji

Rejestr umorzonych kredytów

Rejestr wniosków

Rejestr przetwarzanych danych osobowych

Rejestr wyjść służbowych, czy korzystania z samochodu służbowego

Rejestr pism wychodzących i przychodzących

Rejestr przesyłek wychodzących

Rejestr przesyłek przychodzących

Rejestr umów

Rejestr upoważnień i ich aktualność

Rejestr spraw i formularz sprawy

Rejestr kontrahentów - /korespondencji i zgód/

Rejestr samochodów /danych, przebiegów, ważności badań/

Rejestr faktur /np. zakupy do biura, oddziału i limity/

Rejestr wszystkich rejestrów

Sortowanie, filtrowanie, eksporty do plików

Rejestr środków trwałych i innych z przypisaniem do użytkownika

Rejestr reklamacji, urządzeń w serwisie..inne

Każdy inny dowolny rejestr, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.

Biznes opiera się na DANYCH

W Twoich danych kryje się potencjał

W danych każdego przedsiębiorstwa kryje się ogromny potencjał. Obecnie  wykorzystanie tego potencjału równa się poprawie swojej pozycji biznesowej na rynku. Sięgnij po zdobycze sztucznej inteligencji (AI) QUANT i Data Science RF, by zapewnić sobie pozycję lidera.

Dostęp online i konfigurowalne konta użytkowników

Utwórz tyle kont, ile potrzebujesz. Konta można skonfigurować tak, aby pokazywały dokładnie, które formularze i pola formularzy mają być widoczne dla użytkownika. Kontroluj uprawnienia do odczytu i zapisu, dostępne opcje eksportu danych i wiele więcej. Wszystko dostępne przez przeglądarkę internetową.

Twórz nowe formularze lub przetwarzaj własne

Formularze mają różne przeznaczenie i grupy uzytkowników. Możesz użyć Narzędzi RF do przechowywania danych z własnych formularzy, tworzyć prywatne formularze do użytku tylko przez określonych użytkowników lub tworzyć nowe formularze na bazie istnejących - wszystko to bez wiedzy programistyczne.

Funkcje opcjonalnych modułów
Plug n' play

RF oferuje szereg dodatkowych funkcji dzięki opcjonalnym modułom, umożliwiając wybranie wersji oprogramowania do własnych wymagań organizacji. A jeśli dana opcja jeszcze nie istnieje, zawsze możesz liczyć na nowe funkcje w ramach naszych prac rozwojowych RF.